דויד גרוסמן ,קַבֵּל את הפרס!

מענה לקריאתו של אביגדור פלדמן, הבוקר בעיתון "הארץ", לסופר, דויד גרוסמן , שלא לקבל את פרס ישראל. קראתי הבוקר את קריאתו של אביגדור פלדמן לסופר דויד גרוסמן, שלא לקבל את פרס ישראל מידי נציגי הממשלה המסואבת שמנהלת את מדינתנו ואת חיינו. מבינה מאוד את נימוקיו של מר פלדמן, אך חולקת על מסקנתו, בעקבות ולמרות התקדימים. […]

ההחלטה לא להעניק את פרס ישראל לאמן, יאיר גרבוז, מחייבת חשיבה מחדש

אם וועדת הפרס מצאה את מר גרבוז ראוי לפרס על תרומתו רבת השנים לאמנות הישראלית, אך בקול יחיד שהתנגד, פסלה אותו, בגלל אותה התבטאות שלו על "מנשקי הקמעות והעולים לקברי צדיקים", יש לגנות בכל פה את הפסילה, ובוודאי את התבטאותו של שר החינוך, בעקבות ההחלטה הנפסדת הזו. מלכתחילה, ההתבטאות של מר גרבוז, הובנה בהקשר רדוד […]