התערוכה "שבירת הכלים" של אנסלם קיפר, ותערוכות נוספות במוזיאון תל-אביב.

17/11/2011 "פנים אל פנים" ו"שבירת הכלים" – מבחר תערוכות במוזיאון תל אביב לאמנות מגוון תערוכות מעניינות מוצגות עתה ב"מוזיאון תל אביב לאמנות", על שני אגפיו. בחרתי למקד את רשמיי ואת פרשנותי בהתייחסות לארבע תערוכות: שתיים מאלה המוצגות באגף הישן ושתיים מאלה המוצגות באגף החדש שנפתח, זה מקרוב. 1. פנים אל פנים ( תערוכה באגף הישן) התערוכה […]